Vitajte na stránkach spoločnosti TP 2, s.r.o.


Spoločnosť TP 2, s.r.o. vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 20.4.2007.
Od 01. 08. 2008 spoločnosť zabezpečuje energetické dodávky pre svojich odberateľov v rámci priemyselného areálu Chemko Strážske. Vyrábame a dodávame teplo vo forme pary, zabezpečujeme výrobu, nákup a distribúciu elektriny, nákup a distribúciu zemného plynu. Súčasťou činnosti našej spoločnosti je úprava a dodávka vôd pre odberateľov v rámci areálu Chemko Strážske. Dodávame technologickú (požiarnu) vodu, dekarbonizovanú vodu, demineralizovanú vodu a pitnú vodu. Kapacitné možnosti vo všetkých energetických médiách, ktoré dodávame sú dostatočné, takže sme schopní splniť požiadavky na odber aj pre nových investorov v rámci areálu Chemko Strážske.